skip to Main Content

Reason Digital Empowerment vindt de privacy van haar klanten en websitebezoekers van groot belang. Daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld volgens de eisen die de wet hieraan stelt. In deze privacyverklaring kunt u lezen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken en informeren wij u over ons privacybeleid. Deze privacy- en cookieverklaring maakt onderdeel uit van het (integrale) privacybeleid van Reason Digital Empowerment

1. Doeleinden

De dienstverlening van Reason Digital Empowerment bestaat – kort gezegd – uit het centraal administreren, factureren, vergoeden en incasseren van mobiliteitsaankopen. Reason Digital Empowerment verleent haar diensten in opdracht van klanten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als:

  • u uw gegevens invult of achterlaat op onze website en/of ons een e-mail stuurt;
  • u onze website bezoekt.

Reason Digital Empowerment kan de gegevens die door de website bezoeker zijn verstrekt voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het uitvoeren van het verzoek. Bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het beantwoorden van vragen over onze diensten.
  • Het sturen van één of meerdere e-mails waarbij een product, tip en/ of handigheid onder de aandacht wordt gebracht.

Als u onze website bezoekt, gebruiken wij uw persoonsgegevens via cookies. In de cookieverklaring leest u welke cookies op deze website worden gebruikt.

2. Diensten van derden

Reason Digital Empowerment maakt geen gebruik van diensten van derde partijen. Gegevens die door de klant aan Reason Digital Empowerment zijn verstrekt, zullen dan ook nooit aan derden worden doorgegeven. Echter zijn er twee uitzonderingen: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken en bij de registratie van een domeinnaam. Bij de registratie moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Enkele voorbeelden van registrerende instanties zijn: SIDN (voor .nl-domeinnamen) en RealTimeRegister (RTR).

3. Beveiligingsmaatregelen

Reason Digital Empowerment doet er alles aan om uw persoonsgegevens  te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.  Een aantal gegevens die voortkomen uit  één of meerdere bezoeken aan de website www.reason.nl worden permanent bewaard, maar deze gegevens blijven anoniem. De gegevens die worden opgeslagen zijn dus nooit naar een persoon of organisatie te herleiden.

4. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen:

Reason Digital Empowerment
Javastraat 14
2585 AN, Den Haag
Telefoon: 070 82 00 348
E-mail: connect@reasonmarketing.com

5. Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om de privacy- en cookieverklaring aan te passen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 31 augustus 2017.